Zdania atomowe

Teraz, gdy mamy terminy odnoszące się do obiektów i symbole predykatów odnoszące się do relacji, możemy je połączyć, aby stworzyć zdania atomowe, które stwierdzają fakty. Zdanie atomowe (lub w skrócie atom) składa się z symbolu predykatu, po którym opcjonalnie następuje lista terminów w nawiasach, takich jak

Brother(Richard,John)

Stwierdza to, zgodnie z zamierzoną interpretacją podaną wcześniej, że Ryszard Lwie Serce jest bratem króla Jana. Zdania atomowe mogą zawierać złożone terminy jako argumenty. Zatem,

Żonaty (Ojciec (Richard), Matka (John))

stwierdza, że ojciec Ryszarda Lwie Serce jest żonaty z matką króla Jana (znowu pod odpowiednią interpretacją).

Zdanie atomowe jest prawdziwe w danym modelu, jeśli relacja, do której odwołuje się symbol predykatu, zachodzi między przedmiotami, do których odwołują się argumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *