Bądź człowiekiem … A.I. !!!

Część I w której :

…staramy się wyjaśnić, dlaczego uważamy sztuczną inteligencję za przedmiot najbardziej godny badań i w którym staramy się zdecydować, co to właściwie jest, a dobrze jest zdecydować przed rozpoczęciem …

Część II w której :

… omawiamy naturę agentów, doskonałych lub nie, różnorodność środowisk i wynikającą z niej menażerię typów agentów …

Część III w której :

… widzimy, jak agent może spojrzeć w przyszłość, aby znaleźć sekwencję działań, które ostatecznie osiągną swój cel …

Część IV w której :

… rozluźniamy upraszczające założenia z poprzedniej części, by zbliżyć się do realnego świata …

Część V w której :

… eksplorujemy środowiska, w których inni agenci spiskują przeciwko nam …

Część VI w której :

…  widzimy, jak traktowanie stanów jako czegoś więcej niż tylko małych czarnych skrzynek prowadzi do nowych metod wyszukiwania i głębszego zrozumienia struktury problemu …

Część VII w której :

… projektujemy agentów, którzy mogą tworzyć reprezentacje złożonego świata, wykorzystujemy proces wnioskowania do tworzenia nowych wyobrażeń o świecie i używamy tych nowych reprezentacji do wywnioskowania, co robić …

Część VIII w której :

… zauważamy, że świat jest obdarzony wieloma przedmiotami, z których niektóre są powiązane z innymi, i w których staramy się o nich rozumować …

Część IX w której :

… definiujemy skuteczne procedury odpowiadania na pytania postawione w logice pierwszego rzędu …

Część X w której :

… pokazujemy, jak przedstawiać różnorodne fakty dotyczące realnego świata w formie, która może być użyta do wnioskowania i rozwiązywania problemów …

Część XI  w której :

…  widzimy, jak agent może wykorzystać strukturę problemu, aby skutecznie konstruować złożone plany działania …

Część XII w której :

…  widzimy, jak okiełznać niepewność za pomocą liczbowych stopni wiary …

Część XIII w której :

… wyjaśniamy, jak budować wydajne modele sieciowe do wnioskowania w warunkach niepewności zgodnie z prawami teorii prawdopodobieństwa oraz jak odróżnić korelację od przyczynowości …

Część XIV w której :

… staramy się interpretować teraźniejszość, rozumieć przeszłość i być może przewidywać przyszłość, nawet jeśli bardzo niewiele jest krystalicznie czystych …

Część XV w której :

… wyjaśniamy ideę języków uniwersalnych do probabilistycznej reprezentacji wiedzy i wnioskowania w niepewnych dziedzinach …

Część XVI w której :

… widzimy, jak agent powinien podejmować decyzje, aby w niepewnym świecie dostał to, czego chce – przynajmniej jak najwięcej i średnio …

Część XVII w której :

… badamy metody podejmowania decyzji, co robić dzisiaj, biorąc pod uwagę, że jutro możemy stanąć przed kolejną decyzją …

Część XVIII w której :

… badamy, co zrobić, gdy więcej niż jeden agent zamieszkuje środowisko …

Część XIX w której :

… opisujemy agentów, którzy mogą poprawić swoje zachowanie poprzez staranne badanie przeszłych doświadczeń i przewidywań dotyczących przyszłości …

Część XX w której :

… postrzegamy uczenie się jako formę niepewnego wnioskowania na podstawie obserwacji i tworzymy modele reprezentujące niepewny świat …

Część XXI w której :

… zejście gradientowe uczy się programów wieloetapowych, co ma znaczące konsekwencje dla głównych poddziedzin sztucznej inteligencji …

Część XXII w której :

… widzimy, jak doświadczanie nagród i kar może nauczyć agenta, jak maksymalizować nagrody w przyszłości …

Część XXIII w której :

… widzimy, jak komputer może używać języka naturalnego do komunikowania się z ludźmi i uczenia się na podstawie tego, co napisali …

Część XXIV w której :

… głębokie sieci neuronowe wykonują różnorodne zadania językowe, wychwytując strukturę języka naturalnego oraz jego płynność …

Część XXV w której :

… podłączamy komputer do surowego, niemytego świata oczami kamery …

Część XXVI w której :

…  agenci są wyposażeni w czujniki i fizyczne efektory, za pomocą których mogą się poruszać i robić psoty w prawdziwym świecie …

Część XXVII w której :

… rozważamy duże pytania dotyczące znaczenia sztucznej inteligencji, jak możemy ją etycznie rozwijać i stosować oraz jak możemy zapewnić jej bezpieczeństwo …

Część XXVIII w której :

… staramy się widzieć przed sobą niewielką odległość  …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *