Model obiektowy R6

S3 i S4 to tak naprawdę tylko sposoby implementacji polimorfizmu dla funkcji statycznych. Pakiet R6 zapewnia typ klasy, który jest podobny do klas referencyjnych języka R, ale jest bardziej wydajny i nie zależy od klas S4 i pakietu metod, tak jak robią to RC. Kiedy wprowadzono RC, niektórzy użytkownicy, podążając za nazwami istniejących systemów klas R S3 i S4, nazwali nowy system klas R5. Chociaż obecnie RC nie nazywa się w rzeczywistości R5, nazwa tego pakietu i jego klas jest zgodna z tym wzorcem. Pomimo tego, że został wydany po raz pierwszy ponad trzy lata temu, R6 nie jest powszechnie znany. Jednak jest szeroko stosowany. Na przykład jest używany w Shiny  i do zarządzania połączeniami z bazą danych w pakiecie dplyr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *