Wykresy

Tworzenie wykresów za pomocą R Markdown jest tak proste, jak tworzenie w R. Właściwie nie musisz robić nic więcej; knitr jest wystarczająco inteligentny, aby zrobić to automatycznie. W razie potrzeby określ szerokość i wysokość obrazu, używając odpowiednich opcji fragmentów pokazanych w następnej sekcji. Jeśli użyjemy następującego wejścia:

“`{r basic-r-graph}

attach(mtcars)

plot(wt, mpg)

abline(lm(mpg  ~ wt)

title(„Regression of MPG on Weight”)

“`

Otrzymujemy następujący wynik:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *