Obrazy

Obrazy mają podobną strukturę do linków, ale są poprzedzone wykrzyknikiem (!). Nazwa obrazu (zawarta w nawiasach) jest wyświetlana tylko wtedy, gdy rzeczywistego obrazu nie ma (na przykład plik nie został znaleziony w określonej trasie). Adres URL to zastąpiona ścieżka do obrazu, który chcesz pokazać. Domyślnie rozmiar obrazu będzie możliwie największy. Przy założeniu, że obrazy znajdują się w katalogu o nazwie images w tym samym katalogu, co plik Markdown, działa następujący przykład. Jeśli użyjemy następującego wejścia:

[The R Project for Statistical Computing (./images/r.pg)

[Pact Publishing]./images/packt-publishig.png)

Otrzymujemy następujący wynik:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *