Linki

Aby udostępnić linki, możesz po prostu wpisać link bezpośrednio. Jeśli chcesz nazwać linki tak, aby wyświetlała się tylko nazwa, ale nie adres URL, jak te, które widzisz na stronach internetowych, możesz użyć nawiasów zawierających nazwę, po których bezpośrednio następuje nawias zawierający rzeczywisty link, w formacie „[Nazwa] ( URL) ”.

Jeśli użyjemy następującego wejścia:

[The R Project for Statistical Computing (https://www.r-project.org/)

[Pact Publishing](https://www.packtpub.com/)

Otrzymujemy następujący wynik:

The R Project for Statistical Computing

Pact Publishing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *