(V) Instrukcja sterująca „while”

Instrukcja while wykonuje blok kodu, gdy warunek logiczny jest prawdziwy. Ponownie, obiekt logiczny musi być obiektem, który można przekształcić w obiekt logiczny. Jeśli obiekt logiczny ma długość większą niż jeden, używany jest tylko pierwszy element obiektu. Oświadczenie kontrolne może mieć następujące formy:

while (‘logical object’) ‘single code statement’

while (‘logical object’) ‘single code statement’; ‘single code statement’

while (‘logical object’) {‘multiple code statements separated by semicolons’}

while (‘logical object’) {

‘lines of code statements’

}

Ponownie, przedstawione formularze nie wyczerpują wszystkich możliwych form. Zauważ, że w przypadku drugiej formy druga instrukcja nie jest wykonywana, dopóki pętla while nie zostanie zakończona, ponieważ obie instrukcje nie są w nawiasach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *