(IV) Funkcja rep()

Funkcja rep() powtarza pierwszy argument we wzorcu określonym przez pozostałe argumenty. Pierwszym argumentem może być obiekt dowolnego typu, który można przekształcić w wektor. Pozostałe trzy argumenty to times, each i length.out. Domyślne wartości times, eachy i length.out w systemie S3 to odpowiednio 1, 1 i NA. Argument times to wektor wartości, które można przekształcić w liczbę całkowitą. Argument musi mieć jedną wartość lub mieć taką samą długość jak pierwszy argument. Jeśli argument przyjmuje jedną wartość, pierwszy argument jest powtarzany tyle razy, ile pojedyncza wartość. Jeśli argument times ma długość równą długości pierwszego argumentu, to każdy element pierwszego argumentu jest powtarzany tyle razy, ile wskazuje odpowiadający mu element argumentu times. Argument times to drugi argument funkcji rep(). Na przykład:

> rep (0,5)

[1] 0 0 0 0 0

> rep (1: 3, 5)

[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

> rep (1: 3, 2: 4)

[1] 1 1 2 2 2 3 3 3 3

W tym przypadku drugi argument nie jest jawnie nazywany times, ale Times niejawnie przyjmuje wartość. Argumentem każdy może być dowolny obiekt, który można przekształcić w wektor liczb całkowitych, gdzie pierwszy element jest nieujemny. Wykorzystywany jest tylko pierwszy element obiektu. Argument mówi rep(), aby za każdym razem powtarzał każdy element pierwszego argumentu. Na przykład:

> rep (1: 3, każdy = 3)

[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3

> rep (1: 3, each = 3, times = 2)

[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), each = 2)

[1] 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), times = 2)

[1] 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Ostatnim argumentem jest length.out. Argument może przyjąć dowolną wartość, która może zostać przekształcona w wektor całkowity i dla której pierwszy element jest nieujemny. Używany jest tylko pierwszy element. Jeśli parametr length.out jest ustawiony na wartość, zwracana jest tylko liczba elementów podana przez wartość argumentu. Na przykład:

> rep (rep (1: 3, times = 2: 4), times = 2, len = 8)

[1] 1 1 2 2 2 3 3 3

Tutaj length.out jest skracany do len. Więcej informacji o rep () można znaleźć, wpisując ?rep po znaku zachęty R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *