Go!… Hi!

genetyczny algorytm

Metoda uczenia maszynowego do znajdowania rozwiązań dla pewnych rodzajów problemów, luźno analogiczna do biologicznego procesu selekcji sztucznej. Rozwiązania kandydatów są kodowane w “genomie”, a początkowa populacja rozwiązań jest tworzona i oceniana pod kątem “przydatności” do rozwiązania problemu. Bardziej dopasowani kandydaci są preferencyjnie “wybierani” do produkcji następnej generacji kandydackich rozwiązań, poprzez podatny na błędy proces kopiowania, który obejmuje pewne mutacje i krzyżowanie genomów. Po wielu pokoleniach populacja może zawierać wiele wysoce dopasowanych rozwiązań

GOFAI

(skrót od “Good Old-Fashioned AI” [“AI staromodny”]) AI oparte na zasadach symbolicznych; znana również jako klasyczna, tradycyjna lub symboliczna sztuczna inteligencja

hard artificial life : twarde sztuczne życie

Sprzęt fizyczny, który zależy od ważnych cech naturalnych form życia i działa autonomicznie w świecie fizycznym. Kontrastuj miękkie sztuczne życie i mokre sztuczne życie.

hybrydowe modele

Modele będące syntezą połączeń i tradycyjnych modeli symbolicznych. Łączą różne reprezentacje i procesy, symboliczne lub łączące. W rezultacie stają się bardziej wyraziste i wydajne zarówno w modelowaniu poznawczym, jak iw zastosowaniach praktycznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *