Danger!

decision  making , sequential : podejmowanie decyzji, sekwencyjne

Termin odnoszący się do automatycznych algorytmów decyzyjnych uwzględniających dynamikę świata

depth  image / range  image : obraz głębokości obrazu / zakresu

Obraz zawierający informacje o odległości (lub głębokości) między sceną a aparatem dla każdego piksela (w przeciwieństwie do koloru i intensywności informacje dostarczane przez kamery kolorowe). Głębokość obrazów można uzyskać na skanach za pomocą czujników laserowych lub ostatnio za pomocą urządzenia Kinect (Microsoft).

display modelf  of emotion :  wyświetlić modele emocji

Modele, które próbują wdrożyć jawne, obserwowalne efekty zachowania emocji. Zobacz także modele procesów emocji

dynamika

Zmiana stanu systemu w czasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *